Gerb

9.12.2013
На 9 декември 2013 г. в сградата на Министерството на външните работи в София се състоя среща между постоянния секретар г-н Георги Димитров и румънския ...
9.12.2013
За първи път от приемането на Лисабонския договор предстоят избори за Европейски парламент и този избор трябва да бъде много по-осъзнат. ЕП получава все ...
7.12.2013
Има логика ЕК да влезе в пряк диалог с руската страна, за да се изчистят въпросите за Южен поток. Българската емиграция не може да представлява никакво ...
6.12.2013
Нелсън Мандела беше сред най-великите лидери на 20-ти век, личност, която остави ярка следа в историята не само на Южна Африка, но и на цялото човечество. ...
6.12.2013
Министърът на външните работи Кристиан Вигенин взе участие в 20-то заседание на Съвета на министрите на външните работи на Организацията за сигурност и ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина