Gerb


Нормативни документи
 

Закон за Дипломатическата служба

Устройствен правилник на Министерството на външните работи

Професионален кодекс на Дипломатическата служба

 

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина