Gerb


ЗАВЕРКИ  И ЛЕГАЛИЗАЦИИ

Уведомяваме гражданите, че се предоставя допълнителна възможност за заплащане на дължимите такси за заверки и легализации в страната, по Тарифа №3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на МВнР по Закона за държавните такси.
 
Считано от 19 юни 2017 година заявителите на административни услуги могат да направят заплащането на  дължимите такси освен с ДТМ, и  с дебитни и кредитни карти (MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, Borica) с използване на ПОС терминално устройство на гишетата за прием и регистриране на заявления за заверка и легализация на документи.  
 
ПОС терминални устройства за плащане с банкови карти функционират и в консулските служби в Лондон, Атина, Берлин, Рим, Милано, Хага, Валенсия, Одрин, Братислава, Франкфурт на Майн. Министерството на външните работи продължава да работи в посока оптимизиране на административните услуги за граждани. Скоро предстои инсталирането на ПОС терминали и в други консулски служби в чужбина.
 
За да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции,издадените от друга държава документи на български граждани следва да бъдат допълнително оформени по определен начин, който зависи от това, дали съответната държава е страна по Хагската конвенция, дали между нея и Република България има влязъл в сила и все още действа Договор за правна помощ или тази държава не попада в нито една от първите две групи държави.

За да изтеглите текста на Хагската конвенция, натиснете ТУК
 

Уведомяваме гражданите, че при легализация на официални български документи със заверка „Апостил”, с цел използване в чужбина не е задължително изискването документите да бъдат снабдени и със заверен превод на чужд език. 
 
По получена информация от дипломатическите и консулски представителства на Република България в чужбина относно признаването в чужбина на извършени преводи в Р България, български документи, снабдени с превод на чужд език, които са заверени в служба „Заверки и легализации” на МВнР е възможно да не бъдат признати и да бъдат поискани преводи, извършени по местното законодателство, например в Италия, Австрия, Германия, Дания, Кипър, Белгия и др.    
 
С цел икономия на разходи и време препоръчваме на гражданите в предварителен порядък да се информират за това, дали във всеки конкретен случай извършените и заверени преводи в Република България ще бъдат признати от съответните институции в държавата по предназначение.           

 

 

СТРАНИ ПО ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ

Изискване за апостил

Всички издадени от властите в чуждата държава, страна по Хагската конвенция, следва да бъдат оформени с апостил, поставен от нейното Министерство на външните работи.

Превод на български език

Документите, оформени с апостил, трябва да бъдат преведени на български език по един от двата посочени по-долу начини:

1/ от консулски или дипломатически служител в държавата по произход на документа;

2/ от оторизирана от Министерството на външните работи на Република България Агенция за преводи (за да изтеглите списъка на фирмите, натиснете (ТУК), актуализиран към 31.10.2014 г (в процес на актуализация).

Заверка на превода

Преводът на документа трябва да бъде заверен от сектор „Легализации и заверки” в отдел „Административно обслужване на гражданите” на дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи на Република България. Информация за таксите и сроковете за обработване и предаване на документи, можете да намерите ТУК.

Същият режим се прилага и спрямо българските документи, предназначени да произведат действие на територията на някоя от посочените държави - страни по конвенцията.

За да изтеглите списък на страните по Хагската конвенция, натиснете ТУК

 

СТРАНИ, С КОИТО БЪЛГАРИЯ ИМА СКЛЮЧЕНИ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ, в които са залегнали текстове за освобождаване на документите от легализация с апостил, издадените от чуждата държава документи следва да носят  щемпел на оторизираното в договора ведомство. Така издаденият документ се признава от българските институции и се нуждае единствено от превод на български език и заверка на превода.

За да изтеглите списък на страните, с които България има сключени двустранни договори за правна помощ, натиснете ТУК

 

ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЪРЖАВИ

В случай че документите, произхождащи от друга държава, не притежават или не могат да бъдат снабдени с апостил, за да произведат действие на територията на Република България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата практика:

  • изисква се документът да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата държава;
  • щемпелът на Министерството на външните работи на издаващата  държава следва да бъде удостоверен/легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава.

Щемпелът на Министерството на външните работи на издаващата държава може да бъде удостоверен/легализиран и от намиращото се в Република България чуждестранно дипломатическо или консулско представителство на страната на произход на документа, но в този случай е необходима и последваща заверка от Министерството на външните работи на Република България /МВнР заверява чуждестранното дипломатическо представителство/.

Когато в издаващата държава няма българско посолство/консулство:

Щемпелът на Министерството на външните работи на издаващата държава следва да бъде удостоверен/легализиран от посолството на Република България в столицата на трета държава, което е акредитирано и за тази държава. Щемпелът на Министерството на външните работи на издаващата държава може да бъде удостоверен/легализиран и от акредитираното за Република България дипломатическо или консулско представителство на страната на произход на документа, намиращо се в трета държава, но в този случай е необходима и последваща заверка от Министерството на външните работи на Република България /МВнР заверява чуждестранното дипломатическо представителство/.

 

По въпроси за заверка и легализация на документи:

+ 359 2 807 64 13

+ 359 2 807 64 18

+ 359 2 807 64 19

+ 359 2 807 64 21

+ 359 2 807 64 22

+ 359 2 807 64 23

По въпроси за сключване на договори за превод: преводачи; справка пълномощни: +359 2 807 64 26; +359 2 946 12 20

За да изтеглите Нормативни документи и формуляри за заверки и легализации, натиснете ТУК.

За да изтеглите Списъка на чуждите дипломатически представителства акредитирани за България, натиснете ТУК.

За да изтеглите Правилника за легализациите и заверките на документи и други книжа, натиснете ТУК.

За да изтеглите Правилника за легализациите и заверките на документи и други книжа в сила от 1 март 2018 г., натиснете ТУК.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина