Gerb


СИТУАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Оказването на съдействие на българските граждани в чужбина е основен приоритет в работата на Министерство външните работи на Република България. Новите рискове, свързани с политическа нестабилност, тероризъм, организирана престъпност, природни бедствия, епидемии, промишлени аварии и пр., които засягат голям брой български граждани, изпаднали в кризисни ситуации в чужбина с последици от консулски характер, изискват оказването на специализирана помощ.  За целта МВнР на Р България през м. март 2010г. създаде Ситуационен център. В зависимост от характера на кризата,  МВнР координира усилията за подпомагане на българските граждани с различните министерства и ведомства, както и с нашите партньори от ЕС и НАТО.
 

Дирекция "Ситуационен център"

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно на телефонните линии на Дирекция "Ситуационен център":

Тел.: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56

Факс:+359 2 870 71 37

е-mail: crisis@mfa.bg

телефоните и ел.поща на дипломатическите представителства 

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина