Gerb


Циркулярни ноти

54-27-58/2016 г. отн. Параметри на огнестрелните оръжия, които могат да бъдат носени и употребявани по време на охрана на чуждестранни официални делегации - ТУК

04-01-11/2017г. отн. Изменения и допълнения в българското законодателство, които засягат режима на влизане и пребиваване в РБ на служителите в ДКП и в представителствата на МО и на членовете на техните семейства - ТУК
 
21-00-61/2017 г. отн. Режим на използване на сградата на ВИП-А на Летище София - ТУК
 
21-00-66/2017 г. отн. Режим на използване на паркоместа, предназначени за дипломатически автомобили, на Летище София - ТУК
 
54-61-21/2017 г. отн. Процедури и изисквания за прием на служители на дипломатическите мисии и членовете на техните семейства за обучение във ВУЗ в Република България - ТУК
 
54-00-29/2017 г. отн. Реда и условията за ползване на ВИП залите на международните летища в България - ТУК
 
54-00-31/2017 г. отн. Избиране на Цвета Караянчева за председател на Народното събрание - ТУК
 
54-00-30/2017 г. отн. Ползване на места за паркиране - ТУК

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина