Gerb


Дипломатически представители на Република България

 

Република България има 81 дипломатически представителства (посолства, постоянни представителства и дипломатически бюра) в чужбина. В рубриката Ръководители на българските дипломатически представителства в чужбина можете да намерите техните имена.

Република България има 15 генерални консулства и една консулска канцелария в чужбина. В рубриката Ръководители на генералните консулства на Република България в чужбина можете да намерите техните имена.

Република България има 71 почетни консули в чужбина. В рубриката Почетни консули на Република България в чужбина можете да намерите техните имена и данни за контакт.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина