Gerb

24.04.2018

Интересуващите се от работа в Секретариата на ООН, който включва структури и органи със седалища в различни локации по ...

3.10.2017
Вакантна позиция на длъжност директор (D2), отдел Регионални операции(DRO) в Департамента на ООН за сигурност и безопасност (DSS)– срок за кандидатстване 18 ...
21.07.2017
Звеното за оказване на съдействие при медиация към Отдела по политически въпроси и медиация в Службата на ООН в Женева, Швейцария отправя покана за ...
10.07.2017
Норвежкият университетски колеж за отбрана обяви провеждането на годишен курс на Съвместния оперативен център на ООН, в периода 22-27 октомври 2017 г., в ...
10.02.2017
Секретариатът на ООН отправя призив за номинации за следните позиции на равнище „заместник-генерален секретар” (Under-Secretary-General):

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина