Gerb

1.10.2014
„Доставка на електроенергия за нуждите на Министерство на Външните работи – ЦУ и сгради предоставени за стопанисване съгласно приложение №1"
30.09.2014
Обществена поръчка с предмет: „Застраховка на движимо и недвижимо имущество, собственост на Република България извън страната, предоставено за управление на ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина