Gerb

1.10.2014
„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, Обособена позиция № 2: Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни ...
1.10.2014
"Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности, съгласно ...
1.10.2014
„Предоставяне на „В и К” услуги за нуждите на Министерство на Външните работи – ЦУ и сгради предоставени за стопанисване съгласно приложение №1"
1.10.2014
„Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерство на Външните работи – ЦУ и сгради предоставени за стопанисване съгласно приложение №1"

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина