Gerb


кАЛИН аНАСТАСОВ

главен секретар

 
Професионален опит
 
2016 – Главен секретар, Национален институт за недвижимо културно наследство, Министерство на културата
 
2016 – Член на СД на “Наука и образование” ЕАД 
 
2014 – 2016 - Директор дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”,  Министерство на образованието и науката
 
2014 – 2015 - Председател на СД на  “Студентски столове и общежития” ЕАД 
 
2013 – 2014 - Оперативен Директор  “Провити” АД
 
2013 – 2013 - Директор на дирекция „Пощенски услуги и логистика” 
“Български пощи” ЕАД
 
2012 – 2013 - Оперативен Директор  “Провити” АД
 
2009 – 2011 - Директор дирекция „Основни услуги и логистика” 
“Български пощи” ЕАД
 
2009  - Главен Директор на Главна дирекция „Логистика” 
“Български пощи” ЕАД
 
2006 – 2009 Управител „Н. Г. Консулт” ЕООД, лицензиран брокер на ССБ
 
Образование
 
2004 – 2008 - Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Магистър по публична администрация 
 
1995 – 2002 - Университет за Национално и Световно Стопанство, гр. София, Магистър по Икономика и управление на търговията
 
 
Езици: английски, руски, сръбски

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина