Gerb


Юрий б. Щерк

Заместник-министър на външните работи

Наблюдава и контролира дейността на :

- Генерална дирекция „Глобални въпроси“;
- Генерална дирекция „Двустранни отношения“;
- Дирекция „ООН и сътрудничество за развитие“;
- Дирекция „Права на човека“;
- Дирекция „Източна Европа и Централна Азия“;
- Дирекция „Международно право и право на ЕС“.

 

Професионално развитие                                                                                             

1989 – 1992  отдел „Договорно-правен”,  МВнР

1992 – 1994  началник отдел „Международно публично право”, управление б„Международно право и консулски отношения”, МВнР

1994 – 1997  зам.- постоянен представител на Р България в  Съвета на Европа, Страсбург

1997 – 1998  началник управление „Международни организации и права на човека”, МВнР

1998 – 2001  началник управление „НАТО”/Директор на дирекция „Международна сигурност”, МВнР

2001 – 2005  Посланик, Постоянен представител на Р. България в Съвета на Европа, Страсбург

2005 – 2009  Специален координатор, Дирекция „Политически Въпроси”, МВнР

2009 – 2011  Политически директор, директор на Дирекция „Политически въпроси”, МВнР

2011 – 2012  Извънреден и пълномощен посланик на Р България в Израел

2012 – 2016  Посланик, Ръководител на Делегацията на ЕС в Узбекистан

2016 –директор на  Дирекция „ООН и сътрудничество за развитие”, МВнР

 

Образование и академичен опит

2006 -2009 г.  лектор по международно публично право, ПУ „Паисий Хилендарски”, Юридически факултет

Завършил специалност „Международно публично право” в МГИМО, Москва.

Специализация по програмата за дипломатическо обучение на института „Хувър” към Станфордския университет, Калифорния, САЩ.

Диплома за академични изследвания (Diplômed’Etudesapprofondies)  по политически науки – профил „европейска интеграция” в Института за политически науки към Университет „Робер Шуман”, Страсбург, Франция

 

Чужди езици

Английски, френски, руски, испански

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина