Gerb

10.02.2015
Публична покана с предмет:„Сервизно обслужване на служебните автомобили, собственост на МВнР-ЦУ”
12.01.2015
Публична покана с предмет:„Застраховка на движимо и недвижимо имущество на МВнР на територията на Република България” за 2015г.
17.10.2014
Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:„Администриране и поддръжка на изградената в МВнР информационна система за електронни визови ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина