Gerb

15.09.2015
Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: Доставка на материали за освежителни ремонти на работни помещения на МВнР - ЦУ: Обособена ...
18.08.2015
„Абонаментно - сервизно следгаранционно поддържане на стационарни пожарогасителни инсталации с газообразни вещества, включващи и локални системи за ...
27.07.2015
Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Внедряване на видеосистема за разпознаване на регистрационни номера на автомобили, ...
4.06.2015
Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:„Изработка и/или доставка на униформено облекло и обувки за нуждите на служители на МВнР, ...
21.05.2015
Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:„Абонаментно техническо обслужване на счетоводен продукт WORK FLOW, ползван от МВнР-ЦУ и ДП / ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина