Gerb

26.11.2013
Генералният секретариат на Съвета (ГСС) - Звено за планиране и провеждане на граждански операции (CPCC), набира персонал за Полицейската мисия на ЕС в ...
14.11.2013
Във връзка с постъпили промени в обявените от Звеното за планиране и провеждане на граждански операции(СРСС) към Генералния секретариат на Съвета (ГСС) ...
8.11.2013
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции(СРСС) към Генералния секретариат на Съвета (ГСС) обявява вакантни позиции в Мисията на ЕС за ...
8.11.2013
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции(СРСС) към Генералния секретариат на Съвета (ГСС) обявява вакантни позиции за Полицейската мисия на ...
8.11.2013
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции(СРСС) към Генералния секретариат на Съвета (ГСС) обявява вакантни позиции за Полицейската мисия на ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина