Gerb

20.06.2013
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции (СРСС), набира персонал по Втората заявка за 2013 г. за Полицейската мисия на ЕС по реформа на ...
13.06.2013
Втора заявка за 2013 г. за принос към Мисията на ЕС за авиационна сигурност в Южен Судан (EUAVSEC South Sudan) - срок за кандидатстване 25.06.2013 г.
11.06.2013
Втора заявка за 2013 г. за принос към Полицейската мисия на ЕС в Афганистан (EUPOL Afghanistan) - срок за кандидатстване 18.06.2013 г.
11.06.2013
Втора заявка за 2013 г. за принос към Полицейската мисия на ЕС в Палестинските територии (EUPOL COPPS) – срок за кандидатстване 18.06.2013 г.
11.06.2013
Втора заявка за 2013 г. за принос към Мисията на ЕС за наблюдение в Грузия (EUMM Georgia) - срок за кандидатстване 19.06.2013 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина