Gerb

6.10.2017
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции (CPCC) обяви Четвърта заявка за принос към Мисията на ЕС за изграждане на способности в Нигер ...
2.10.2017
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции обяви Трета извънредна заявка за принос към Мисията на ЕС в областта на върховенството на закона в ...
28.09.2017
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции обяви Трета заявка за принос към Мисията на ЕС за изграждане на капацитет в Мали (EUCAP SAHEL Mali) ...
25.09.2017
Покана за номиниране на кандидати за поста ръководител на Мисията на ЕС за наблюдение в областта на граничния контрол в Рафа (EUBAM Rafah)– срок за ...
12.09.2017
Заявка за определяне на кандидати за командирован персонал към Мисията за съдействие в областта на граничния контрол в Молдова и Украйна (EUBAM) – срок за ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина