Gerb

2.02.2018
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции към ЕСВД обявява Първа заявка за принос към Стажантската програма за гражданска ОПСО мисия EUAM ...
2.02.2018

Звеното за планиране и провеждане на граждански операции към ЕСВД (СРСС) стартира процедура за набиране на персонал за ...

24.01.2018
Заместник-генералния секретар на ЕСВД, г-н Педро Серано отправя покана за номиниране на кандидати за поста Ръководител на ОПСО мисията EUCAP SAHEL Niger.
24.01.2018
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции към ЕСВД, отправи покана за командироване на български национален експерт за срок от една година в ...
29.12.2017
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции (CPCC) стартира процедура за набиране на персонал за ОПСО мисия за подкрепа за реформа в ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина