Gerb

21.02.2018
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции обяви Първа заявка за принос с CRT експерти към Мисията на ЕС за изграждане на регионални морски ...
19.02.2018
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции стартира процедура за набиране на персонал за (EUCAP SAHEL Mali). Крайният срок за подаване на ...
9.02.2018

Звеното за планиране и провеждане на граждански операции (CPCC) обявява Първа заявка за набиране на персонал за ...

8.02.2018
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции към ЕСВД (СРСС) стартира процедура за набиране на персонал за EUCAP SAHEL Mali. Крайният срок за ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина