Gerb

30.10.2017
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции обяви Трета заявка за принос с CRT експерти към Мисията на ЕС за изграждане на регионални морски ...
30.10.2017
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции (CPCC) обяви Втора заявка, относно набиране на персонал за ОПСО мисия за подкрепа за реформа в ...
26.10.2017
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции (CPCC), обявява набиране на персонал в Мисията на ЕС за гранично съдействие в Либия (EUBAM Libya). ...
26.10.2017
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции към ЕСВД обяви Трета заявка обявява набиране на персонал за гражданската ОПСО мисия за реформа в ...
26.10.2017
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции обяви Първа заявка за принос с гостуващи експерти към Мисията на ЕС за изграждане на капацитет в ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина