Gerb

27.02.2018
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции към ЕСВД (СРСС) обявява Първа заявка за набиране на персонал за принос към Основните способности за ...
27.02.2018
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции обявява вакантни места за работа за двама съфинансирани командировани национални експерти (КНЕ) в ...
21.02.2018
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции обяви Първа заявка за принос с CRT експерти към Мисията на ЕС за изграждане на регионални морски ...
19.02.2018
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции стартира процедура за набиране на персонал за (EUCAP SAHEL Mali). Крайният срок за подаване на ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина