Gerb

23.11.2017
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции обяви Трета извънредна заявка за 2017 г. за определяне на кандидати за принос към разположения в ...
22.11.2017
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции към ЕСВД (СРСС) обяви Трета извънредна заявка, относно набиране на персонал за принос към Мисията ...
21.11.2017
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции (CPCC) обявява набиране на персонал в Мисията на ЕС за гранично съдействие в Либия (EUBAM Libya). ...
16.11.2017
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции (CPCC) обявява Втора извънредна заявка за набиране на персонал за гражданска ОПСО мисия EUAM ...
16.11.2017
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции обяви Трета заявка за принос към Мисията на ЕС за изграждане на морски способности в Сомалия (EUCAP ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина