Gerb

12.03.2018
Покана до представителите на КОПС за номиниране на кандидати за специален прокурор за Специализирания съд и прокуратура за Косово. Процедурата за ...
12.03.2018
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции обявява вакантно място за работа за съфинансиран командирован национален експерт (КНЕ) в Звеното за ...
12.03.2018
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции стартира процедура за набиране на персонал за Мисията на ЕС за наблюдение в областта на граничния ...
7.03.2018

Звеното за планиране и провеждане на граждански операции стартира процедура за набиране на персонал за Полицейската мисия на ЕС в Палестинските ...

27.02.2018
Звеното за планиране и провеждане на граждански операции към ЕСВД (СРСС) обявява Първа заявка за набиране на персонал за принос към Основните способности за ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина