Gerb

2.05.2017
Вакантни позиции за КНЕ в ЕК - срок за кандидатстване – 18май 2017 г. и 20 юни 2017 г.
10.04.2017
Генерална дирекция "Човешки ресурси и сигурност” на Европейската комисия (ЕК) обявява поредните вакантни позиции за командировани национални експерти ...
27.02.2017
Генерална дирекция ”Човешки ресурси и сигурност” на Европейската комисия (ЕК) обявява поредните вакантни позиции за командировани национални експерти ...
17.01.2017
Генерална дирекция ”Човешки ресурси и сигурност” на Европейската комисия (ЕК) обявява поредните вакантни позиции за командировани национални експерти ...
27.12.2016
Втора сесия от Програмата за националните експерти на професионално обучение в Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност през 2017 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина