Gerb

27.12.2016
Втора сесия от Програмата за националните експерти на професионално обучение в Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност през 2017 г.
23.12.2016
Европейската комисия обяви началото на процедурата по подбор за участие във втора сесия от Програмата за националните експерти на професионално обучение в ...
23.12.2016
Вакантни позиции за КНЕ в ЕК - срок за кандидатстване – 20 януари 2017 г. и 22 февруари 2017 г.
23.11.2016
Генерална дирекция ”Човешки ресурси и сигурност” на Европейската комисия (ЕК) обявява поредните вакантни позиции за командировани национални експерти ...
21.10.2016
Генерална дирекция ”Човешки ресурси и сигурност” на Европейската комисия (ЕК) обявява поредните вакантни позиции за командировани национални експерти ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина