Gerb

18.07.2017
Европейската комисия обяви началото на процедурата по подбор за участие в първата сесия от Програмата за националните експерти на професионално обучение в ...
21.06.2017
Генерална дирекция ”Човешки ресурси и сигурност” на Европейската комисия (ЕК) обявява поредните вакантни позиции за командировани национални експерти ...
22.05.2017

Генерална дирекция ”Човешки ресурси и сигурност” на Европейската комисия (ЕК) обявява поредните вакантни позиции за командировани ...

2.05.2017
Вакантни позиции за КНЕ в ЕК - срок за кандидатстване – 18май 2017 г. и 20 юни 2017 г.
10.04.2017
Генерална дирекция "Човешки ресурси и сигурност” на Европейската комисия (ЕК) обявява поредните вакантни позиции за командировани национални експерти ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина