Gerb

29.05.2013
Генерална дирекция ”Човешки ресурси и сигурност” на Европейската комисия (ЕК) обявява поредните вакантни позиции за командировани национални експерти ...
22.04.2013
Генерална дирекция ”Човешки ресурси и сигурност” на Европейската комисия (ЕК) обявява поредните вакантни позиции за командировани национални експерти ...
21.03.2013
Генерална дирекция ”Човешки ресурси и сигурност” на ЕК обявява поредните вакантни позиции за командировани национални експерти (Seconded National Experts – ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина