Gerb

23.04.2018

Генерална дирекция ”Човешки ресурси и сигурност” на Европейската комисия (ЕК) обявява поредните вакантни ...

23.03.2018

Генерална дирекция ”Човешки ресурси и сигурност” на Европейската комисия (ЕК) обявява поредните вакантни ...

22.02.2018
Генерална дирекция ”Човешки ресурси и сигурност” на Европейската комисия (ЕК) обявява поредните вакантни позиции за командировани национални експерти ...
9.02.2018
Европейската комисия обяви началото на процедурата по подбор за участие във Втора сесия на Програмата „Национални експерти на професионално обучение“ ...
22.01.2018
Генерална дирекция ”Човешки ресурси и сигурност” на Европейската комисия (ЕК) обявява поредните вакантни позиции за командировани национални експерти ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина