Gerb


Елена шекерлетова

Постоянен секретар

 


Професионално развитие

1990–1992    експерт по правни въпроси в Администрацията на Президента на Република България;

1992    постъпва в МВнР

1992–1993    съветник и началник на кабинета на министъра на външните работи;

1993–1996    пълномощен министър в Посолството на РБ във Виена;

1996–1997    експерт в управление „Консулски отношения”;

1997–1999    съветник и зам. началник на кабинета на министъра на външните работи;

1999–2002    ръководител на Дипломатическото бюро на РБ в Бон;

2002–2004    държавен експерт и началник отдел в дирекция „Европа ІІ”;

2004–2008    пълномощен министър и зам. ръководител на Посолството на РБ в Берлин;

2008–2011    началник отдел в дирекция „Европейски страни” ;

2012–2016    извънреден и пълномощен посланик на Р България в Р Австрия


Образование

СУ ”Св. Климент Охридски”, специалност „Право”, магистър;

Специализация по конституционно и международно публично право в Макс-Планк-Институт, Хайделберг;

Курс по европеистика в Европейската академия, Берлин;

ПЕГ с преподаване на немски език „Б. Брехт”, гр. Пазарджик.


Чужди езици: немски, испански, английски, руски, китайски


Награди

Сребърен почетен знак на МВнР (2007 г.)

Златен почетен знак на МВнР (2015 г.)

Златен кръст на св. Леополд (2016 г.)

Голям златен почетен знак с лента за заслуги към Република Австрия (2017)

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина