Gerb

29.03.2018

Секретариата на ОССЕ отправи покана до държавите-участнички за номиниране на национални кандидатури за позицията ...

29.03.2018

Дирекция „Човешките ресурси“ на Секретариата на ОССЕ обявява свободна позиция Заместник-ръководител на ...

21.02.2018
Секретариата на Организация за сигурност и сътрудничество в Европа отправя покана към държавите-участнички за номиниране на национални кандидатури за ...
11.05.2017
Международният трибунал по морско право обявява две свободни позиции.
2.05.2017

Австрийското председателство на ОССЕ приканва държавите-членки да номинират член на Арбитражния панел на ОССЕ. Кандидатите следва да са юристиили с ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина