Gerb

2.05.2017

Австрийското председателство на ОССЕ приканва държавите-членки да номинират член на Арбитражния панел на ОССЕ. Кандидатите следва да са юристиили с ...

10.02.2017
Секретариатът на ООН отправя призив за номинации за следните позиции на равнище „заместник-генерален секретар” (Under-Secretary-General):

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина