Gerb

10.02.2017
Секретариатът на ООН отправя призив за номинации за следните позиции на равнище „заместник-генерален секретар” (Under-Secretary-General):

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина