Gerb

15.12.2014
"Доставка на рециклирана копирна хартия" въз основа на Рамково споразумение № СПОР-41/07.10.2014 г. на ЦООП
15.12.2014
"Доставка на нерециклирана копирна хартия" въз основа на Рамково споразумение № СПОР-42/07.10.2014 г. на ЦООП
10.12.2014
“Доставка на пликове и бланки” за 2015 г. въз основа на Рамково споразумение № СПОР-45/14.10.2014 г. на ЦООП.
10.12.2014
„Услуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Министерство на външните работи” въз основа на Рамково споразумение № СПОР-49/14.11.2014 г. на ЦООП
4.12.2014
"Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили за нуждите на МВнР" въз основа на Рамково ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина