Gerb

29.01.2015
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности за осигуряване на публичност”
24.01.2015
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на интегрирана система за управление на качеството в Дирекция ...
19.01.2015
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Усъвършенстване и внедряване на нови електронни административни услуги в системата на МВнР”.
30.12.2014
Ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на български визови стикери „образец 2010 г.” с унифициран формат ...
15.12.2014
“Доставка на канцеларски материали” за 2015 г. въз основа на Рамково споразумение № СПОР-44/14.10.2014 г. на ЦООП

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина