Gerb

12.06.2015
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на въздушен и сухопътен превоз на товарни пратки на МВнР и съпътстващи дейности”
11.06.2015
„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства ”, обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни ...
5.06.2015
Договаряне без обявление „Предоставяне на хуманитарна помощ за българите, намиращи се на територията на Донбас, Украйна"
1.06.2015
Ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на български визови стикери „образец 2010 г.” с унифициран формат ...
18.05.2015
„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства ”, обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина