Gerb

7.12.2015
"Доставка на автомобилно гориво,автокозметика и смазочни материали за автомобили чрез карти за безналично плащане" за нуждите на МВнР въз основа на Рамково ...
20.11.2015
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности за осигуряване на публичност”
2.09.2015
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Подновяване и закупуване на лицензи и абонамент за използвания софтуер в локалните ...
27.08.2015
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване и инсталиране на технически и програмни средства, необходими за функционирането ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина