Gerb

4.01.2016
Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерство на външните работи”, въз ...
28.12.2015
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни ...
18.12.2015
"Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи за предоставяне на гласова телефонна услуга и факс съобщения за нуждите на МВнР"
14.12.2015
Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет:“Доставка на пликове и бланки за нуждите на МВнР” въз основа на Рамково споразумение № ...
14.12.2015
Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: “Доставка на канцеларски материали за нуждите на МВнР” въз основа на Рамково споразумение № ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина