Gerb

26.01.2015
През месеците март и април 2015 г. в Египет ще се проведат парламентарни избори. Журналистите, които желаят да отразят двата тура на изборите, се нуждаят от ...
4.12.2014
Третата среща на правителствените ръководители на държавите от Централна и Източна Европа и Китай ще се проведе в Белград на 16 декември. Журналистите, ...
30.10.2014
21-то заседание на Съвета на министрите на външните работи на държавите-участнички в ОССЕще се проведе в периода 4–5 декември 2014г. в Базел, Швейцария.
11.08.2014
Неформалната среща на министрите на външните работи на страните от ЕС (Гимних) ще се проведе в периода 29 - 30 август 2014 г. в Конгресния център в гр. ...
30.05.2014
В рамките на българското ротационно председателство на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (януари-юни 2014 г.),

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина