Gerb

20.09.2017
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, тестване, въвеждане в експлоатация, поддръжка и гаранционно обслужване на ...
13.09.2017
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на публичност чрез медийно и комуникационно обслужване на Българското ...
13.07.2017
Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за ...
12.07.2017
Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина