Gerb

18.10.2017
Доставка на компютърна техника за нуждите на Министерството на външните работи, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 (ОП № 1) „Доставка на ...
16.10.2017
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховка на движимо и недвижимо имущество, управлявано от МВнР на територията на ...
26.09.2017
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на въздушен и сухопътен превоз на товарни пратки на МВнР и съпътстващи дейности”
20.09.2017
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, тестване, въвеждане в експлоатация, поддръжка и гаранционно обслужване на ...
13.09.2017
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на публичност чрез медийно и комуникационно обслужване на Българското ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина