Gerb

12.01.2018

Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, ...

7.12.2017

Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина