Gerb

28.03.2018
УИН: 00210-2017-0013 Електронна преписка № 6846 Номер на мини-процедурата в СЕВОП на ЦОП: № 0702 Срок за подаване на оферти в СЕВОП: до 17:30 ч. на ...
12.01.2018

Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина