Gerb

15.12.2017
Мисията в Гвинея ще се състои от двама експерти: 1. Political/Electoral/Team Leader expert; 2. Legal expert.
6.12.2017
Кандидатурите трябва да бъдат получени на адрес EOM-focal-point@mfa.bg, не по-късно от посочените на сайта на МВнР по-долу срокове за съответната мисия:
22.11.2017
Кандидатурите трябва да бъдат получени на адрес EOM-focal-point@mfa.bg, не по-късно от посочените на сайта на МВнР по-долу срокове за съответната мисия:
19.10.2017

Exploratory Mission to El Salvador - срок за кандидатстване 25 октомври 2017 г.
Мисията ще се състои от трима експерти/
Electoral ...

13.10.2017
Центъра за международни мироопазващи операции/ZIF/ организира обучение за краткосрочни наблюдатели /STO/

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина