Gerb

24.01.2017
Мисията ще се състои от трима експерти (one team leader/ electoral/ political expert, one legal expert and one electronic voting expert), които ще подготвят ...
24.01.2017
Мисията ще се състои от двама експерти (one team leader/ Electoral, and one legal expert), които ще подготвят доклад за ЕС. Крайният срок за поддаване на ...
23.01.2017
Мисията ще се състои от експерти (Electoral/ Logistics/ Security), които ще подготвят доклад за ЕС
17.01.2017
Участие в мисии на ЕС за наблюдение на избори

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина