Gerb

14.08.2017
EU EOM Kosovo – срок за кандидатстване – 21август 2017 г.
9.08.2017
Мисията ще се състои от двама експерти (1 Electoral/Political Expert and 1 Legal Expert), които ще подготвят доклад за ЕС.
7.08.2017
Кандидатурите трябва да бъдат получени на адрес EOM-focal-point@mfa.bg, не по-късно от посочения на сайта на МВнР срок за съответната мисия –21 август 2017 ...
3.08.2017
EU EOM Liberia – срок за кандидатстване – 11 август 2017 г.
16.06.2017
Electoral Exploratory Mission to Tunisia - Request for Services – срок за кандидатстване29 юни 2017 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина