Gerb

22.12.2017
Мисията ще се състои от трима експерти. Крайният срок за кандидатстване е 09 януари 2018г. Заинтересованите експерти за участие в мисията, трябва подадат ...
21.12.2017
Кандидатурите трябва да бъдат получени на адрес EOM-focal-12.01.2018 г. Разглеждат се само кандидатури на наблюдатели, регистрирани в ростера!
15.12.2017
Мисията в Гвинея ще се състои от двама експерти: 1. Political/Electoral/Team Leader expert; 2. Legal expert.
6.12.2017
Кандидатурите трябва да бъдат получени на адрес EOM-focal-point@mfa.bg, не по-късно от посочените на сайта на МВнР по-долу срокове за съответната мисия:
22.11.2017
Кандидатурите трябва да бъдат получени на адрес EOM-focal-point@mfa.bg, не по-късно от посочените на сайта на МВнР по-долу срокове за съответната мисия:

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина