Gerb

16.06.2017
Electoral Exploratory Mission to Tunisia - Request for Services – срок за кандидатстване29 юни 2017 г.
7.06.2017
EU EOM Angola - срок за кандидатстване – 19 юни 2017 г.
15.05.2017
EU EOM Kosovo - срок за кандидатстване – 17май 2017 г.
24.04.2017

Кандидатурите трябва да бъдат получени на адрес EOM-focal-point@mfa.bg, не по-късно от посочения на сайта ...

5.04.2017
Европейската Комисия обяви три заявки за Мисии на ЕС за наблюдение на избори.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина