Gerb

7.03.2018

Искане за услуга за мисията на ЕС за наблюдение на избори.
- RfS no. 2018/396151 – Election Expert Mission ...

27.02.2018

Кандидатурите трябва да бъдат получени на адрес EOM-focal-point@mfa.bg , ...

26.02.2018
Искане за услуга за мисията на ЕС за наблюдение на избори. - RfS no. 2018/395891 - Exploratory Mission to Zimbabwe мисия ще се състои от четирима ...
16.02.2018
Покана за кандидатстване за позиции в EU EOM Tunisia 2018:
14.02.2018
Искане за услуга за мисията на ЕС за наблюдение на избори. RfS 2018/395674 - мисия ще се състои от трима експерти: • Electoral/Legal/Team leader • ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина