Gerb

22.11.2017
Кандидатурите трябва да бъдат получени на адрес EOM-focal-point@mfa.bg, не по-късно от посочените на сайта на МВнР по-долу срокове за съответната мисия:
19.10.2017

Exploratory Mission to El Salvador - срок за кандидатстване 25 октомври 2017 г.
Мисията ще се състои от трима експерти/
Electoral ...

13.10.2017
Центъра за международни мироопазващи операции/ZIF/ организира обучение за краткосрочни наблюдатели /STO/
4.10.2017
Европейската комисия организира обучение за дългосрочнинаблюдатeли (LTO) в мисиите на ЕС за наблюдение на избори (EU EOMs), по проекта “Election Observation ...
29.09.2017
EU EOM NEPAL – срок за кандидатстване – 06октомври 2017 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина