Gerb

12.12.2017
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви позиция за служител на институциите на ЕС или дипломатически служител от ДЧ (със статут – служител на ...
12.12.2017
Европейският колеж за сигурност и отбрана (ESDC) обяви позиция за командирован национален експерт, длъжност “Training manager” (Police aspects). Срокът за ...
12.12.2017
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви позиция за командирован национален експерт в дирекцията за политика и сигурност. Срокът за подаване на ...
4.12.2017
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви позиция за командирован национален експерт за сметка на изпращащата държава в звеното за управление на ...
4.12.2017
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви позиция за служител на институциите на ЕС или дипломатически служител от ДЧ (със статут – служител на ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина