Gerb

11.04.2018

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви следната позиция за служител на институциите на ЕС, ...

11.04.2018

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви позиция за служител на институциите на ЕС, или ...

11.04.2018

Европейският икономически и социален комитет (EESC) обяви позиция за командирован национален експерт в ...

11.04.2018

Европейската агенция по отбрана (EDA) обяви четири позиции за командировани национални експерти (заплащането е от ЕАО). ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина