Gerb

4.12.2017
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви две позиции за командировани национални експерти в делегациите на ЕС в Централноафриканската република и ...
4.12.2017
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви позиция за командирован национален експерт в звеното за управление на кризи и планиране (CMPD), длъжност ...
27.11.2017
Евроджъст (Eurojust) обяви следните две позиции за служители на временни договори:
27.11.2017
Европейската агенция за отбрана (EDA) обяви удължаване на срока на позицията за служител на временен договор, длъжност “Director Cooperation Planning & ...
27.11.2017
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви позиция за служител на институциите на ЕС или дипломатически служител от ДЧ (със статут – служител на ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина