Gerb

8.05.2018

Европейската агенция по отбрана (EDA) обяви следните 4 позиции за служители на временни договори:
...

8.05.2018

Евроджъст (Eurojust) със седалище в Хага обяви позиция за служител на временен договор, длъжност ...

8.05.2018

Евроджъст (Eurojust) със седалище в Хага обяви позиция за договорно нает служител, длъжност ...

8.05.2018

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви следната позиция за служител на институциите на ЕС, ...

8.05.2018

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви следната позиция за служител на институциите на ЕС, ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина