Gerb

23.02.2018

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви следната свободна позиция : Ръководител на ...

15.02.2018
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви следните две позиции за служители на институциите на ЕС или дипломатически служители от ДЧ (със статут – ...
15.02.2018
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви позиция за служител на институциите на ЕС или дипломатически служител от ДЧ (със статут – служител на ...
15.02.2018
Европейският икономически и социален комитет обяви позиция за командирован национален експерт в отдел B2TEN - Transport, Energy, Infrastructure and the ...
15.02.2018
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви позиция за командирован национален експерт за сметка на изпращащата държава

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина