Gerb

11.04.2018

Европейската агенция по отбрана (EDA) обяви четири позиции за командировани национални експерти (заплащането е от ЕАО). ...

11.04.2018

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви позиция за командирован национален експерт ...

11.04.2018

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви пет позиции за командировани национални експерти в ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина