Gerb

18.12.2017
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви следните две свободни позиции за служители на институциите на ЕС или дипломатически служители от ДЧ (със ...
12.12.2017
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви позиция за служител на институциите на ЕС или дипломатически служител от ДЧ (със статут – служител на ...
12.12.2017
Европейският колеж за сигурност и отбрана (ESDC) обяви позиция за командирован национален експерт, длъжност “Training manager” (Police aspects). Срокът за ...
12.12.2017
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви позиция за командирован национален експерт в дирекцията за политика и сигурност. Срокът за подаване на ...
4.12.2017
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви позиция за командирован национален експерт за сметка на изпращащата държава в звеното за управление на ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина