Gerb

16.05.2013
Генералният секретариат на Съвета (ГСС) обявява свободна позиция за командирован национален експерт с профил Координация по въпроси на борбата с тероризма.
16.05.2013

Европейската агенция по химикалите (ECHA) обявява дванадесет вакантни места за ...

9.05.2013
Информираме, че на страницата в интернет на Европейската служба за подкрепа на убежището /European Asylum Support Office/ се публикува информация за ...
17.04.2013
Агенцията за контрол на външните граници на ЕС (FRONTEX) обявява вакантно място за позицията на служител по управление на информацията (Information ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина