Gerb

25.07.2012
Две свободни позиции за национални експерти в ГСС – срок до 30.08.2012 г
25.07.2012
Вакантни позиции за КНЕ в ЕК - срок за кандидатстване 31.08.2012 г. и 15.09.2012 г.
20.06.2012
Генерална дирекция ”Човешки ресурси и сигурност” на ЕК обявява 35 вакантни позиции за командировани национални експерти (Seconded National Experts – SNE) в ...
18.06.2012

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) - Звено за планиране и провеждане на граждански операции, набира временно ...

11.04.2012
„Вакантни позиции към ГСС – 1ва извънредна заявка за принос към Мисията на ЕС за наблюдение в Грузия (EUMM Georgia) - срок 21.04.2012 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина