Gerb

14.11.2013
Европейската служба за външна дейност обявява свободна позиция за „intelligence analyst“. Изискванията към длъжността, описанието на условията, реда и ...
13.11.2013
Генералният секретариат на Съвета на ЕС обявява свободна позиция за командирован национален експерт, който ще отговаря за създаването на нова обществена ...
31.10.2013
Генерална дирекция „Човешки ресурси и сигурност” на ЕК обявява процедура за набиране на кандидати за предстоящия първи курс на обучение за 2014 г. в рамките ...
29.10.2013
Генералният секретариат на Съвета (ГСС) обявява вакантна позиция за командирован национален експерт (Ref.: END/2013/7 (4140) в Дирекция „Сигурност“, отдел ...
29.10.2013
Агенцията за контрол на външните граници на ЕС (FRONTEX) обявява вакантно място за командирован национален експерт (Trainingofficer) в отдел „Изграждане на ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина