Gerb

4.07.2013
Открита е процедура за набиране на кандидатури за включване в списък на резерви за позиции на командировани национални експерти в Европейската агенция за ...
2.07.2013
Генералният секретариат на Съвета (ГСС) обявява вакантна позиция за командирован национален експерт (Ref.: END/2013/6 (3228)), в областта на сигурността на ...
11.06.2013
Вакантни позиции за командировани национални експерти в Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на ...
11.06.2013
Вакантна позиция за командирован национален експерт в Агенцията за контрол на външните граници на ЕС (FRONTEX) – срок за кандидатстване 30.06.2013 г.
11.06.2013
Вакантна позиция за командирован национален експерт в Генералния секретариат на Съвета - срок за кандидатстване 19.06.2013 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина