Gerb

7.11.2012

“Звеното за планиране и провеждане на граждански операции към ЕСВД набира персонал за Мисията на ЕС за наблюдение в Грузия (EUMM Georgia). ...

7.11.2012

Генерална дирекция ”Човешки ресурси и сигурност” на ЕК обявява поредните вакантни позиции за командировани ...

7.11.2012

Генерална дирекция ”Човешки ресурси и сигурност” на ЕК обявява поредните вакантни позиции за командировани ...

31.08.2012
“Генералният секретариат на Съвета (ГСС) - Звено за планиране и провеждане на граждански операции - набира временно назначени национални експерти по линия ...
25.07.2012
Вакантни позиции към ГСС – 3-та извънредна заявка за принос към Мисията на ЕС в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX Kosovo) - срок ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина