Gerb

8.01.2018
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви позиция за командирован национален експерт за сметка на изпращащата държава в дирекцията за политика и ...
29.12.2017
Обявена е процедура за набиране на кандидатури за позицията командирован национален експерт по човешки ресурси в Звеното за планиране и провеждане на ...
18.12.2017
Европейската изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea) обяви процедура за набиране на служители на ...
18.12.2017
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви позиция за служител на институциите на ЕС или дипломатически служител от ДЧ (със статут – служител на ...
18.12.2017
Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на ЕС (FRONTEX) обяви позиция за командирован ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина