Gerb

8.06.2018

Европейската агенция за оперативно сътрудничество по външните граници на ЕС (FRONTEX) обяви следната ...

6.06.2018

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви следните три позиции в ЕСВД на управленско ниво:

21.05.2018

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви следните две позиции за служители на институциите на ЕС, или дипломатически ...

21.05.2018

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви следната позиция за служител на институциите на ЕС, ...

21.05.2018

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви следната позиция за служител на институциите на ЕС, или дипломатически служител от ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина