Gerb

6.03.2018

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви позиция за служител на институциите на ЕС или дипломатически служител от държава-членка на ЕС (със ...

6.03.2018

1. Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви три позиции за командировани национални експерти за сметка на изпращащата държава в областта на ...

26.02.2018
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви следните три позиции на управленско ниво (със статут – служители на временни договори):
23.02.2018

Европейската агенция по отбрана (EDA) обяви свободна позиция за договорно нает служител, длъжност:
- “IT Security ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина