Gerb


СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ В МЕЖДУНАРОДНИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА НАТО

 

Интересуващите се от работа в Международния секретариат на НАТО, разположен в Главната квартира на организацията в Брюксел, Кралство Белгия, биха могли да получат информация за актуалните свободни позиции на следния интернет адрес ТУК.

Позициите са предназначени за граждани на страните-членки на НАТО с необходимата професионална квалификация за конкретната длъжност. Информация за изискванията към кандидатите, характеристиката на длъжността и срока на договора е дадена в конкретната обява на официалните езици на организацията – английски и френски.

Кандидатстването за дадена позиция се извършва в лично качество, чрез формуляр, публикуван на страницата на НАТО. Към него може, по преценка на кандидата, да бъде добавено едно приложение (обикновено под формата на мотивационно писмо). Процедурата на НАТО по подбор на персонал  включва най-общо етап на предварително разглеждане на кандидатурите, които отговарят на обявените изисквания към конкретната длъжност, и етап на провеждане на писмени тестове и интервюта. Преди назначаването им на работа, успешните кандидати следва да получат допуск за работа с класифицирана информация на НАТО и да преминат обща проверка на здравното им състояние.

Повече детайли по процеса на кандидатстване за работа в НАТО можете да намерите на английски и френски на интернет страницата ТУК.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина